Terima Kasih

Salam

Buat Tuan Haji Sarkawi Bin Satu....terima kasih atas ilmu yang tuan berikan kepada kami..

dari,
Warga SK Seri Jasa Sepakat
Category: 0 komentar

KATA-KATA ALUAN

KATA-KATA ALUAN

PN HJH ZAINAH BTE HJ SIRAJ
GURU BESAR
SK SERI JASA SEPAKAT BATU PAHAT

ASSAMUALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH DAN SALAM SEJAHTERA

Alhamdulliah…. Dengan limpah rahmat serta keizinan Allah yang Maha Esa,Maha Pemurah lagi Maha Penyayang , buku ini dapat diterbitkan.

Buku ini merupakan sumber rujukan serta semakan senarai tugas yang ditetapkan bagi setiap guru di sekolah ini. Di mana ianya mengandungi carta organisasi bagi komponen-komponen jentera pentadbiran,pengurusan dan pelaksanaan fungsi sekolah sebagai institusi yang berterasuruskan produk modal insan.

Dalam membina, membentuk dan menyusun system organisasi, banyak faktor yang perlu diambil kira atau `consider all factor’ (CAF) secara menyeluruh, adil dan saksama terutamanya faktor kemanusiaan. Justeru itu agihan tugas dan tanggungjawab seseorang guru disusun dengan mengambil kira faktor ilmu, pengetahuan, opsyen, kemahiran, pengalaman, kecenderungan dan motivasi dalaman seseorang guru. Ianya disusun begitu rupa bagi membolehkan setiap guru berpeluang terlibat di dalam semua komponen pengurusan sekolah.

Tugas dan tanggungjawab primer seseorang guru adalah melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) khususnya dalam bidang akademik di dalam atau di luar bilik darjah. Dalam masa yang sama guru-guru harus melaksanakan tugas sekunder yang berkaitan bidang kokurikulum dan hal ehwal kebajikan, sahsiah dan pembangunan diri murid.

Walaupun selepas penerbitan buku ini, agihan tugas dan ketetapan yang dibuat tidak terlepas dari perubahan,pindaan, pertukaran, peralihan dan pergerakan guru-guru dari masa ke semasa.

Akhirnya, saya menaruh harapan dan keyakinan terhadap setiap individu warga pendidikan sekolah inidapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan penuh kejujuran, keikhlasan, komitmen yang tinggi serta bercirikan kesempurnaan. Semoga allah memberkati tugas serta khidmat bakti kita. Amin…………
Sekian,. Terima kasih.
Category: 0 komentar

Salam Pengenalan

Salam Satu Malaysia untuk semua warga SK Seri Jasa Sepakat.
Category: 1 komentar